Esquire Theme by Matthew Buchanan
Social icons by Tim van Damme

14

Oct

BLATTT!!!! #SunsVsRockets

(Source: vine.co)

There is a difference between education and certification.

04

Aug

Of all forms of motivation, the most effective one is progress.

08

Jul

Comfort is the worst kind of slavery because you’re always afraid that something or someone will take it away.

21

May

Suriname is te rijk: de begrotingsbehandeling en de ‘tje poti’ mentaliteit


"We hebben een ‘tje poti’ mentaliteit en zijn vredelievend al maken we soms ruzie met elkaar. Als dat niet zo was had het volk Desi Bouterse niet gekozen als president."
- Ronald Hooghart, Voorzitter van de Landsdienaren Organisaties, adviseur van Regering Bouterse-Ameerali en voorzitter van de Partij Belangenbehartgiging en Ontwikkeling
The Resource Curse, ook wel paradox of plenty, is het fenomeen dat landen en regio’s die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen, moeite hebben met het maximaliseren van hun potentie. Een van de factoren die bijdraagt aan deze vloek, is corruptie. Het aanblijven van corrupte leiders is makkelijker in landen waar natuurlijke hulpbronnen en niet belastingen, de belangrijkste bron van inkomsten zijn voor een regering. De corruptie doet minder pijn voor een volk dat geen tot weinig vooruitgang ziet, maar van wie geen belastingverhogingen gevraagd worden, dan bij een volk dat voor elke cent die door haar corrupte leiders verspild wordt rechtstreeks in eigen zak moet gaan om het te betalen.
De begrotingsbehandelingen staan in de Surinaamse politiek meer bekend om quorum spelletjes, corruptie aantijgingen, afwezige en slapende regeringsleden en het negeren van vragen, gefaciliteerd door de meest regeringsgezinde, slaafse voorzitter zonder enig respect voor haar eigen positie, instituut, grondwet of trias politica in de geschiedenis van Suriname. Er is altijd ruimte voor theater, zoals bij de verwijdering van leden onder politiebegeleiding, die een voor geweld berispte plaatsvervanger vragen naar het geweld waar hij daags later voor terechtgewezen wordt.
Bij de begrotingsbehandelingen presenteert de oppositie echter stukken waaruit keer op keer blijkt dat verspilling en corruptie, vaak op een schaal van bedragen die de gehele levensloop aan inkomsten van de gemiddelde burger en in ieder geval het gemiddelde NDP lid, te boven gaan. Lid, geen bestuurslid, want die kring van miljonairs heeft zich voor en tijdens deze regeerperiode voldoende weten te verrijken aan cocaine, goud en kleptocratische politiekvoering om de afstand tot de achterban op meer dan alleen machtspositie te baseren.
De ‘tje poti’ mentaliteit bereikt zijn grens, wanneer aan de burger gevraagd wordt om het gat te dichten dat ontstaat, wanneer de natuurlijke hulpbronnen de hebzucht van een corrupt regime niet langer kunnen dragen. Dan worden de zonden van de overtreders hen niet meer vergeven, omdat de pijn concreter wordt en de bedragen niet langer een ongrijpbare statistiek zijn. Dan gaan het hongergevoel in de maag en in de geest strijden met de beschikbaarheid van vergiffenis voor miljonairs die zich per helikopter en zeewaardig jacht laten vervoeren, terwijl kinderen niet aan babyvoeding kunnen komen, leerkrachten hun salarissen niet ontvangen en een nachtje in het ziekenhuis liggen meer kost dan de gemiddelde ambtenaar in een week verdient.
Op 25 mei 2015 zal de waarheid blijken, maar uit allerlei peilingen en een gebrek aan protestacties op Venezolaanse, Egyptische of Suriname-anno-1982 (voordat de huidige President de vakbondsleiders vermoorde of als mol inzette) schaal, lijkt het alsof het de gemiddelde kiezer weinig deert. Degenen die afhankelijk zijn van een salaris of uitkering ontvangen die vooralsnog, hoewel laat, uiteindelijk wel. De aannemers, aan wie de regering ruim een miljard SRD aan achterstanden heeft, waarvan ze zelf bij monde van de Vice President, niet verwachten die te kunnen betalen, hebben minder geluk. Maar de belastingen zijn (vooralsnog) niet verhoogd. Dat de koopkracht van het volk daalt, heeft tot nu toe nog niet voor opstanden gezorgd. Maar op een dag wordt het Surinaams volk wakker. Die dag komt steeds dichterbij.

Opo!

15

Apr

Bouterse’s propogandamachine

Bouterse’s grootste propogandamachine is weer bezig. Met een bereik waar perschef Limburg alleen maar van kan dromen, maar met evenveel minachting voor de feiten en nog meer gevoel voor cosmetische beeldvorming, zijn de dames en heren in Hilversum bezig om hun paradepaardje op te poetsen op tijd voor de show in 2015. We hebben het eerder gezien. Het moment dat Surinamers Bouterse aan het vergeten zijn, worden de cameraploegen en journalisten op het vliegtuig gezet en worden de meest tot de verbeelding sprekende archiefbeelden opgezocht om weer een reportage te maken van hun zogenaamde ‘sterke man in Suriname’.

Van de flagrante leugens (het gaat goed met Suriname, wegen of bruggenbouw die niet af is, ziekenhuizen en steenleggingen zonder één enkele oplevering, presentaties van borden) tot de selectieve informatie (geen berichtgeving over de wanbetalingen, stopzetting van projecten in vergevorderde fase), het aandikken van overwinningen (een half opgeleverd huizenproject, zonder te vermelden dat de status is gegaan van volkswoningen naar middenklassehuisvesting, naar private financiering, met achterlating van de beoogde doelgroep) , het achterwege laten van onderzoek (dubbeltellingen bij de woningbouw, door de coalitie bekritiseerde rekenmethoden bij begrotingen, die gepaard gaan met intrekkingen, herschrijvingen en ontslagen van ministers) en het doodzwijgen van nederlagen (de samenwerking met Somohardjo’s Pertjajah Luhur was voorpaginanieuws, beëindiging van die samenwerking, met als resultaat een wankele één-zetel-meerderheid redt nauwelijks een vermelding op de Buitenland pagina), tot de cosmetische afwerking (tien jaar oude speeches om Bouterse als strijdlustig af te beelden, terwijl de man thans met moeite het podium opklimt en zuchtend en zwetend stamelt voor een gapend en zuchtend publiek in een half leeg OCER).
We zijn in het tweede kwartaal van het jaar en het is de regering niet gelukt om een begroting voor het lopende jaar behandeld te krijgen. Er wordt dus naast de openlijke corruptie in strijd met de wettelijke comptabele voorschriften geld uitgegeven. De schulden aan aannemers bereiken inmiddels bijna een miljard, terwijl regering Bouterse openlijk aangeeft dat men niet op hun geld hoeft te rekenen. Mislukking volgt op mislukking en elke besparing voor groepen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, zoals recent nog babyvoeding, wordt voorgesteld, om bij de eerste schijn van impopulariteit alles in te trekken. Als leider heeft de man geen beleid, geen controle over zijn eigen mensen, zicht op eigen voorstellen of doorzettingsvermogen, als het niet gaat om zichzelf uit de gevangenis te houden. Als ´sterke man´ geeft hij Tigri weg en vliegt samen met de bezetter de wereld rond.
Het moment dat Nederlands favoriete opleidingsproduct aantrad als President was half Hilversum voor Goede Tijden, Slechte Tijden of echte meisjes in jungles Bouterse’s Suriname aan het verkopen aan televisieliefhebbers. Maar ja, er staat een prijs aan gratis geld weggeven aan Nederlandse ondernemingen. Er wordt geschreven over zijn populariteit, terwijl bijna elke oppositiepartij of coalitiepartij drukker bezochte vergaderingen heeft, met meer enthousiasme en de eigen partijleden keiharde kritiek in de Assemblee uiten op het gevoerde beleid, of gebrek daaraan en de NDP zelfs lokale buurthuizen niet meer vol krijgt op eigen kracht.. Rapportages van het IMF en de Wereldbank, die deels betrekking hebben op de successen van vorige regeringen, weet de redactie in Hilversum te vinden, drugs bestrijding rapportages, de Doing Business Index van diezelfde Wereldbank en de World Press Freedom rapportages niet. Van de eigen doelstelling van 18.000 woningen is nog niet eens 10% gerealiseerd, ongeacht het feit dat ook private woningen en privaat gefinancierde woningen door regering Bouterse als eigen verdienste gepresenteerd worden. Maar de camera’s van Hilversum vertonen de laatste nog resterende breedlachende, Hossanna roepende partijgenoten van de President en noemen het vooruitgang.
Denki en opo!

20

Jan

Artist of the Month – Kenny B.

De betweter: Zijn Cristiano Ronaldo en Mario Balotelli echt zo egoïstisch?

17

Jan

De betweter: Jehova getuigen VS ACN ondernemers

Betweter puts ACN all on that Summer Jam screen…